Chi tiết tin
Quay lại

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2016-2017

Ngày 28/07/2016, 08:46
Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng thông báo tuyển sinh năm học 2016-2017

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm học 2016-2017 Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng tuyển sinh các khối lớp từ khối 1 đến khối 5

Trường có tổ chức các lớp học bán trú, hai buổi và một buổi theo nhu cầu của PHHS

Hiệu trưởng